Tìm theo từ khóa

Tùy biến woocommerce

Woocommerce là một plugin vô cùng mạnh mẽ giúp tùy biến wordpress thành website bán hàng với đầy đủ các chức năng. Tuy nhiên với thị trường Việt Nam woocommerce có nhiều bất cập khi sử dụng nên cần tùy biến (code lại) nhiều thì mới sử dụng một cách hiệu quả được. Quá trình làm web cho khách hàng các yêu cầu tùy biến mình nhận được rất đa dạng và phong phú, may là woo luôn có đầy đủ tài liệu cho việc phát triển và mở rộng ấy. Chuyên mục tùy biến woo này mình sẽ hệ thống các tài liệu và tùy chọn mình đã từng làm, hy vọng giúp đỡ được các bạn ít nhiều.