Nhập nội dung cần test vào ô bên dưới và bấm “Runcode” để xem kết quá nhé. Chú ý muốn thêm css và javascript thì thêm các tag như sau:

 
Code
Output