Biến toàn cục dùng cho css

Dùng biến toàn cục cho css sẽ giúp chúng ta quản lý tốt hơn các tùy chọn giao diện, tránh phải tìm lại các mã màu hay là các tùy chỉnh đã làm trong dự án.  

  0.0 00

Gộp 2 trang giỏ hàng và thanh toán – tùy biến trang thanh toán trong woocommerce

Quá trình làm web cho khách hàng bằng WordPress mình thường phải chỉnh lại trang thanh toán của woocommerce cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng trong đó gộp 2 trang giỏ hàng thanh toán lại và bỏ các trường không cần thiết trong trang thanh toán là yêu cầu thường gặp nhất. […]

Fix lỗi menu 3 cấp trên Flatsome

Chỉnh màu   0.0 00

[Yandex email – 3] Đăng nhập Email Domain miễn phí của Yandex

Sau khi đăng ký và tạo email riêng với Yandex ta có thể đăng nhập và sử dụng bình thường bằng trình duyệt web hoặc các ứng dụng email khác như Mozilla Thunderbird hay  Outlook nhé. ĐĂNG NHẬP EMAIL DOMAIN BẰNG TRÌNH DUYỆT  B1: Nếu các bạn đã thiết lập đầy đủ theo hướng dẫn […]