Các hàm Hooks (Actions & Filters) trong theme Flatsome thần thánhCập nhật 11/08/2020 Các hàm Hooks (Actions & Filters) trong theme Flatsome thần thánh để thêm các code tùy chỉnh của mình vào đúng vị trí nhé! Theme Hooks (Actions & Filters) Table of Contents Actions flatsome_absolute_footer_primary flatsome_absolute_footer_secondary flatsome_account_links flatsome_after_404 flatsome_after_account_user flatsome_after_blog flatsome_after_body_open flatsome_after_breadcrumb flatsome_after_footer flatsome_after_header flatsome_after_header_bottom flatsome_after_page flatsome_after_page_content flatsome_after_product_images flatsome_after_product_page flatsome_before_404 flatsome_before_blog flatsome_before_breadcrumb flatsome_before_comments […]

Tạo nút liên hệ khi giá sản phẩm là 0 trong woocommerceDùng hàm sau để thực hiện việc thêm nút liên hệ khi giá sản phẩm là 0 nhé

 

Vị trí các hàm hook trong trang danh mục sản phẩm woocommerceTùy biến trang danh mục sản phẩm bằng các cách hook code của mình vào các ví trí sau VỊ TRÍ CÁC HÀM HOOK TRONG TRANG DANH MỤC SẢN PHẨM WOOCOMMERCE Sử dụng các hàm hook bằng cách như sau

Xem thêm ví dụ về cách dùng trong bài Hiển thị các trường tùy biến […]

Các loại trang (Conditional Tags) được định nghĩa trong woocommerceĐịnh nghĩa trang (Conditional Tags) là gì? Conditional Tags thực ra là các hàm điều kiện trả về kiểu của trang hiện hành, ví dụ như bạn đang ở trang sản phẩm thì Conditional Tags sẽ báo cho bạn biết trang hiện tại là sản phẩm. WooCommerce page is_woocommerce() :  Kiểm tra xem nếu trang hiện […]

Vị trí các hàm hook trong single product woocommerce (visual guide hook)

Các vị trí hook của trang single product woocommerce


Woocommerce là một plugin tuyệt vời với đầy đủ các chức năng giúp chúng ta tạo một web thương mại, tuy nhiên nếu bạn muốn cấu hình lại các trang của woocommerce cho phù hợp với nhu cầu thì các hàm hook của woocommerce là một công cụ thích hợp để bạn tùy biến. Trong […]

Cách chèn video 360 vào web wordpressNhúng các code iframe sau vào web nhé!

     Đối với hình ảnh 360 độ thì bạn chỉ cần có thiết bị hỗ trợ chụp chế độ panorama là được. Trong bài hướng dẫn này mình sẽ dùng kèm với thư viện three.js. Cách đăng hình 360 độ lên WordPress Bạn […]

Tạo shortcode trong wordpressShortcode là gì? Shortcode dịch theo đúng tiếng Việt nghĩa là Code ngắn hay nói cách khác là một đoạn code ngắn. Đoạn code ngắn này sẽ thực thi những tác vụ gì đó mà bạn đã định sẵn trong lúc tạo shortcode, ví dụ như hiển thị một Loop chẳng hạn. Bạn có thể thực […]

Khai báo fonts dùng trong website wordpressKhai báo font khác dùng cho web wordpress bằng cách thêm các dòng CSS sau vào style.css của theme

Dùng fonts bằng cách định nghĩa lại trong CSS như ví dụ sau

 

Tiêu đề website 200825HTML

CSS